Edisi Terkini! Kadar Baru Imbuhan Tetap Perumahan Kakitangan Awam Mengikut Pekeliling November 2015!

Oleh Kaki Wayang on

Kadar Baru Imbuhan Tetap Perumahan Kakitangan Awam 2015. Alhamdulillah, itulah ungkapan paling sesuai bagi setiap kakitangan awam apabila Kadar Baru Imbuhan Tetap Perumahan telah dinaikkan ke RM300.00 bermula dari gred 1 - 42. Sebagai contoh, pada ketika ini, kadar ITP bagi Gred C17 adalah sebanyak RM180.00. Namun bermula bulan November 2015 ini, kadar baru ITP dinaikkan ke RM300.00.

Manakala kadar ITP bagi Gred 43 dan ke atas kekal seperti dalam jadual di bawah.PM Naikkan Elaun Sara Hidup (COLA) RM500 Untuk Kakitangan Awam!

Jadual Pengiraan Gaji Baru Sistem Saraan Malaysia (SSM) 2012 Mengikut Gred 
Jadual Gaji Gred N41 - N54 (Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2012) 
Jadual Gaji Gred FT17 - FT26 (Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2012) 
Jadual Gaji Gred J17 - J38 (Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2012)
Jadual Gaji Gred DH41 - DH54 (Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2012)
Jadual Gaji Gred DGA29 - DGA38 (Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2012) 
Jadual Gaji Gred DG41 - DG54 (Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2012) 
Jadual Pengiraan Gaji S17 - S41 Mengikut Sistem Gaji SSM Baru 2012


Pemberian ITP kepada Pegawai yang Diperuntukkan Kuarters

Kerajaan turut bersetuju ITP diberi kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan termasuk Perkhidmatan Bomba dan Perkhidmatan Penjara yang mendiami kuarters, pada kadar 25% daripada kadar kelayakan ITP pegawai.

Penetapan pada kadar 25% daripada kelayakan ITP pegawai seperti di perenggan 5 pekeliling perkhidmatan ini tidak terpakai kepada pegawai yang diperuntukkan:
  • Rumah Biasa Kerajaan dan berkhidmat di Wilayah Persekutuan Labuan (kecuali Perkhidmatan Bomba, Penjara dan Unit Pencegahan Penyeludupan, Kementerian Dalam Negeri);
  • Rumah Khas Jabatan;
  • Rumah Khas Jawatan;
  • Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan; atau
  • Kemudahan perumahan yang tidak dianggap sebagai kuarters di kawasan pedalaman.

Bagi pegawai yang diperuntukkan kuarters, pegawai itu layak untuk menerima bayaran ITP pada kadar 25% daripada kelayakan pegawai:

(i) Termasuk dalam keadaan-keadaan berikut:

(a) Pegawai tersebut mengikuti kursus bergaji penuh tanpa biasiswa dalam keadaan pegawai itu dibenarkan untuk menduduki kuarters; atau

(b) Bagi pegawai yang mengikuti kursus bergaji penuh dengan biasiswa, pegawai itu boleh memilih untuk menerima ITP pada kadar 25% daripada kelayakan pegawai atau unsur bantuan sewa rumah yang sama nilai atau melebihi kadar 25% daripada ITP tersebut yang diberi bersekali dengan biasiswanya.

(ii) Kecuali jika pegawai berkenaan mengikuti suatu kursus yang hanya melayakkan pegawai itu menerima separuh gaji sepanjang tempoh kursus tersebut, pegawai hanya akan dibayar separuh daripada kadar 25% daripada ITP tersebut.

Pemberian ITP kepada Pegawai yang Tidak Diperuntukkan Kuarters

Bagi pegawai yang tidak diperuntukkan kuarters, layak untuk menerima bayaran ITP pada kadar penuh:

(i) Termasuk dalam keadaan-keadaan berikut:
  • Pegawai yang mendiami kuarters yang diperuntukkan kepada pasangan pegawai;
  • Pegawai mengikuti kursus bergaji penuh tanpa biasiswa; atau
  • Pegawai yang mengikuti kursus bergaji penuh dengan biasiswa dan pegawai itu boleh memilih untuk menerima ITP pada kadar penuh atau unsur bantuan sewa rumah yang sama nilai atau lebih daripada ITP tersebut yang diberi bersekali dengan biasiswanya.
(ii) Kecuali, jika pegawai berkenaan mengikuti suatu kursus yang hanya melayakkan pegawai menerima separuh gaji sepanjang tempoh kursus tersebut, pegawai itu hanya akan dibayar ITP separuh daripada kadar penuh ITP tersebut.

Mengenai Penulis:

Kaki Wayang mula terlibat dan serius dalam dunia penulisan kreatif sejak tahun 2006. Beliau juga terlibat dalam penciptaan lagu dan lirik lagu Nasyid dan pernah menjulang nama Politeknik Muadzam Shah apabila menjuarai Pertandingan Lagu-lagu Patriotik di PNM, Kuala Lumpur pada tahun 2007.

Ikuti perkembangan terbaru beliau melalui @ Blog Paling Hangat! | Facebook

Comments
0 Comments

{ 0 Komen Membina!... read them below or add one }

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...